Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 712.46 +11.10 +1.58%
S&P 500 2,578.85 -6.79 -0.26%
Βρετανία 100 7,380.68 -6.26 -0.08%
DAX 12,993.73 -53.49 -0.41%
SMI 9,183.61 +36.79 +0.40%
Ιταλία 40 22,092.95 -113.65 -0.51%