Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 773.94 +7.95 +1.04%
S&P 500 2,502.22 +1.62 +0.06%
Βρετανία 100 7,310.64 +46.74 +0.64%
DAX 12,592.35 -7.68 -0.06%
SMI 9,136.72 +2.59 +0.03%
Ιταλία 40 22,530.83 +39.10 +0.17%