Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 820.52 +5.71 +0.70%
S&P 500 2,438.30 +3.80 +0.16%
Βρετανία 100 7,424.13 -15.16 -0.20%
DAX 12,733.41 -60.59 -0.47%
SMI 9,032.89 -18.38 -0.20%
Ιταλία 40 20,833.88 -96.38 -0.46%