Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 845.97 -8.57 -1.00%
S&P 500 2,472.54 -0.91 -0.04%
Βρετανία 100 7,452.91 -34.96 -0.47%
DAX 12,240.06 -207.19 -1.66%
SMI 8,938.68 -88.69 -0.98%
Ιταλία 40 21,202.16 -236.47 -1.10%