Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 872.00 +13.88 +1.62%
S&P 500 2,839.13 +6.16 +0.22%
Βρετανία 100 7,731.83 +16.39 +0.21%
DAX 13,559.60 +95.91 +0.71%
SMI 9,551.58 +22.45 +0.24%
Ιταλία 40 23,836.60 -53.58 -0.22%