Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 787.50 -12.60 -1.57%
S&P 500 2,643.69 -68.24 -2.52%
Βρετανία 100 6,952.59 -86.38 -1.23%
DAX 12,100.08 -209.07 -1.70%
SMI 8,637.87 -145.83 -1.66%
Ιταλία 40 22,397.84 -422.28 -1.85%