Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 826.46 +1.61 +0.20%
S&P 500 2,428.37 +2.82 +0.12%
Βρετανία 100 7,318.88 -5.10 -0.07%
DAX 12,065.99 -99.20 -0.82%
SMI 8,883.78 +9.43 +0.11%
Ιταλία 40 21,752.80 -62.16 -0.28%