Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,721.33 -6.43 -0.24%
Βρετανία 100 7,730.28 +13.54 +0.18%
DAX 12,938.01 +82.92 +0.65%
SMI 8,759.08 -11.86 -0.14%
Ιταλία 40 22,398.15 -350.93 -1.54%