Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 668.90 +4.38 +0.66%
S&P 500 2,358.57 +16.98 +0.73%
Βρετανία 100 7,328.25 -15.17 -0.21%
DAX 12,194.00 +44.58 +0.37%
SMI 8,609.50 +12.48 +0.15%
Ιταλία 40 20,284.50 -45.92 -0.23%