Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 764.07 -1.65 -0.22%
S&P 500 2,557.64 +4.47 +0.18%
Βρετανία 100 7,527.25 +0.28 +0.00%
DAX 12,994.00 -9.70 -0.07%
SMI 9,256.50 -18.09 -0.20%
Ιταλία 40 22,313.50 -114.81 -0.51%