Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 844.70 -4.01 -0.47%
S&P 500 2,670.14 -22.99 -0.85%
Βρετανία 100 7,368.17 +39.25 +0.54%
DAX 12,540.50 -26.92 -0.21%
SMI 8,807.80 -25.38 -0.29%
Ιταλία 40 23,829.34 +37.30 +0.16%