Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 697.32 +14.02 +2.05%
S&P 500 2,388.61 +14.46 +0.61%
Βρετανία 100 7,275.64 +10.96 +0.15%
DAX 12,467.04 +12.06 +0.10%
SMI 8,775.24 +63.92 +0.73%
Ιταλία 40 20,805.52 +121.11 +0.59%