Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 783.03 -5.50 -0.70%
S&P 500 2,398.42 +4.40 +0.18%
Βρετανία 100 7,485.29 -11.05 -0.15%
DAX 12,659.15 +39.69 +0.31%
SMI 9,061.76 -23.02 -0.25%
Ιταλία 40 21,415.74 +97.16 +0.46%