Όνομα Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ.%
S&P 500 2,546.16 2,573.99 2,528.71 +0.01%
Βρετανία 100 6,737.75 6,743.04 6,701.69 +0.54%
Μετοχές ΕΕ 50 3,048.85 3,055.75 3,044.75 +0.29%
DAX 10,773.79 10,781.83 10,749.33 +0.31%
SMI 8,518.50 8,549.20 8,506.50 +0.05%
Ιταλία 40 18,850.50 18,982.50 18,807.50 +1.10%
Ισπανία 35 8,779.95 8,791.45 8,728.00 +0.91%
BEL 20 3,319.20 3,329.30 3,313.10 +0.08%