Όνομα Τελεύταια Βάση Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,767.78 2,767.78 2,797.77 2,760.27 -1.00 -0.04%
Βρετανία 100 7,049.80 7,049.80 7,070.38 7,012.56 +22.81 +0.32%
Μετοχές ΕΕ 50 3,211.65 3,211.65 3,227.65 3,185.65 -2.00 -0.06%
DAX 11,553.83 11,553.83 11,617.28 11,498.69 -35.38 -0.31%
SMI 8,865.50 8,865.50 8,900.50 8,774.50 +93.00 +1.06%
Ιταλία 40 19,080.16 19,080.16 19,193.26 18,754.24 -7.37 -0.04%
Ισπανία 35 8,892.10 8,892.10 8,960.20 8,768.60 +2.50 +0.03%
BEL 20 3,522.60 3,522.60 3,537.00 3,493.60 -19.10 -0.54%