Όνομα Τελεύταια Βάση Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,578.85 2,578.85 2,583.96 2,577.62 -6.79 -0.26%
Βρετανία 100 7,380.68 7,380.68 7,406.53 7,356.16 -6.26 -0.08%
Μετοχές ΕΕ 50 3,547.98 3,547.98 3,572.16 3,541.22 -16.82 -0.47%
DAX 12,993.73 12,993.73 13,089.72 12,984.67 -53.49 -0.41%
SMI 9,183.61 9,183.61 9,183.61 9,119.82 +36.79 +0.40%
Ιταλία 40 22,092.95 22,092.95 22,278.54 22,011.31 -113.65 -0.51%
Ολλανδία 25 536.62 536.62 539.87 534.62 -2.57 -0.48%
CAC 40 5,319.17 5,319.17 5,350.25 5,304.35 -17.22 -0.32%
Ισπανία 35 10,010.40 10,010.40 10,087.50 9,998.70 -78.30 -0.78%
BEL 20 3,954.04 3,954.04 3,987.81 3,939.23 -37.82 -0.95%
Γενικός Δείκτης 712.46 712.46 714.23 700.11 +11.10 +1.58%