Όνομα Τελεύταια Βάση Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,670.14 2,670.14 2,693.94 2,660.61 -22.99 -0.85%
Βρετανία 100 7,368.17 7,368.17 7,368.17 7,323.31 +39.25 +0.54%
Μετοχές ΕΕ 50 3,492.02 3,492.02 3,505.44 3,479.24 +5.42 +0.16%
DAX 12,540.50 12,540.50 12,585.37 12,490.77 -26.92 -0.21%
SMI 8,807.80 8,807.80 8,842.12 8,785.46 -25.38 -0.29%
Ιταλία 40 23,829.34 23,829.34 23,950.53 23,698.91 +37.30 +0.16%
Ισπανία 35 9,884.20 9,884.20 9,908.00 9,847.10 +16.20 +0.16%
BEL 20 3,915.34 3,915.34 3,928.48 3,908.39 +4.02 +0.10%
Γενικός Δείκτης 844.70 844.70 847.32 835.53 -4.01 -0.47%