Όνομα Τελεύταια Βάση Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,839.13 2,839.13 2,842.24 2,830.59 +6.16 +0.22%
Βρετανία 100 7,731.83 7,731.83 7,745.22 7,710.03 +16.39 +0.21%
Μετοχές ΕΕ 50 3,669.80 3,669.80 3,687.22 3,662.86 +4.52 +0.12%
DAX 13,559.60 13,559.60 13,596.89 13,517.81 +95.91 +0.71%
SMI 9,551.58 9,551.58 9,594.36 9,529.11 +22.45 +0.24%
Ιταλία 40 23,836.60 23,836.60 24,050.15 23,787.32 -53.58 -0.22%
Ολλανδία 25 570.36 570.36 572.50 569.23 -0.62 -0.11%
CAC 40 5,535.26 5,535.26 5,567.03 5,521.83 -6.73 -0.12%
Ισπανία 35 10,609.50 10,609.50 10,643.40 10,583.70 +25.50 +0.24%
BEL 20 4,157.53 4,157.53 4,186.57 4,149.27 -18.05 -0.43%
Γενικός Δείκτης 872.00 872.00 872.03 861.57 +13.88 +1.62%